کاراته

لیگ سری آ اتریش با شرکت 2057 کاراته کا

لیگ جهانی کاراته وان(سری آ) طی3 روز و در روزهای 10 تا 12 اسفندماه در سالزبورگ اتریش برگزار می گردد.

29 خرداد 1398