شمشیربازی

مسعود سلطانی فر: حدادی و عابدینی قول مدال در المپیک 2020 را داده اند، بعد از انقلاب در توسعه فضای ورزشی 6 برابر رشد داشته ایم

مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان گفت: در 40 سال اخیر 16 مدال طلا کسب نموده ایم، در هشت دوره قبل از انقلاب فقط چهار طلا و در هشت دوره بعد از آن 16 مدال گرفته ایم و در توسعه فضای ورزشی 6 برابر رشد داشته ایم.

10 خرداد 1398